sokhan

حضرت محمد (ص) :*

بهترین كارها در پیش خدا نگهداری زبان است

953117a997855-Youtube

بدون استفاده از هیچ نرم افزاری و به راحتی کلیپهای یوتیوب رو ذخیره کنید همانطور که میدانیم سایت بزرگ یوتیوب  بزرگترین مرکز اشتراک گذاری ویدیو

از عمر گوگل یوتیوب خیلی نمیگذرد،ولی همین که زیر نظر گوگل است باعث شد تا به سرعت سرسام آوری رشد کند.رشدی که باعث شد یوتیوب