sokhan

آندره ژید :*

بكوش تا عظمت در نگاهت باشد نه در آنچه می نگری

مسابقه جذاب دختر شایسته که هر ساله در یکی از کشور های مسلمان برگزار میگردد.در این مسابقات تمام مسائل در نظر گرفته میشود که زیبایی یکی از آنهاست.در واقع در این مسابقات “دختر شایسته “برگزیده خواهد شد.

در این مسابقات معیارهای انتخاب دختر شایسته جهان اسلام عبارتند از زیبایی، مبانی اعتقاد به اسلام شامل حفظ قرآن، چگونگی بهترین مادر و همسر بودن بیدار شدن از خواب با صدای موذن،تفسیر قرآن و…

 

9.53128a269191Dokhtar shayesteh (1)
9.53128a269191Dokhtar shayesteh (2)
9.53128a269191Dokhtar shayesteh (3)
9.53128a269191Dokhtar shayesteh (4)
9.53128a269191Dokhtar shayesteh (5)
9.53128a269191Dokhtar shayesteh (6)
9.53128a269191Dokhtar shayesteh (7)
9.53128a269191Dokhtar shayesteh (8)
9.53128a269191Dokhtar shayesteh (9)

 

9.53128a269191Dokhtar shayesteh (10)

هنر خیاطی یکی از الویت های انتخاب دختر شایسته است

 

9.53128a269191Dokhtar shayesteh (11)

تفسیر قرآن و بیان احادیث یکی از الویت های انتخاب دختر شایسته است

9.53128a269191Dokhtar shayesteh (12)
9.53128a269191Dokhtar shayesteh (13)
9.53128a269191Dokhtar shayesteh (14)
9.53128a269191Dokhtar shayesteh (15)
9.53128a269191Dokhtar shayesteh (17)
9.53128a269191Dokhtar shayesteh (18)

 

9.53128a269191Dokhtar shayesteh (19)

هنر خیاطی یکی از الویتهای انتخاب دختر شایسته است

9.53128a269191Dokhtar shayesteh (20)
9.53128a269191Dokhtar shayesteh (21)
9.53128a269191Dokhtar shayesteh (22)
منبع:ماه نیو

برای فعال شدن لینک دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید