sokhan

مولانا :*

سخن را چو بسیار آرایش کنند،هدف فراموش میشود

953121a269191-Led18

953121a269191-Led+18
ماجرا اینطور است که مشکلی در پخش نمایشگر پیش میآید و به حالت سیستم عامل خود برمیگردد.همانطور که در شکل زیر مشخص است:

953121a269192-Led+18

با یک اشتباه عجیب و بی موقع  نمایشگر تبلیغاتی تصاویر زیر را نمایش میدهد

953121a269193-Led+18
953121a269194-Led+18

برخی از شهروندان شهر لانزو چین با دیدن تصاویر بسیار زننده مرد و زن در یکی از نمایشگرهای بزرگ سطح شهر شکایت به دادگاه بردند.

این تصاویر که به صورت اتفاقی به مدت 12 ثانیه پخش شد دارای صحنه های بی شرمانه بود.مسول تبلیغات از سوی دادگاه به 15 روز زندان و پرداخت 3 هزار ین محکوم گردید.

منبع:ماه نیو

فعال شدن لینک دانلود با کلیک روی تصویر زیر null