sokhan

حضرت علی(ع) :*

نابود شد ، كسي كه ارزش خود را ندانست

9531123a99784-Big-Cat

این گربه‌ها را صاحبانشان به این شکل در آورده‌اند چرا که معتقد بودند این حیوانات باید با نمک باشند و برای سریع حرکت کردن ساخته نشده‌اند.

9531123a99784-Big-Cat
9531123a99785-Big-Cat
&nbsp
9531123a99786-Big-Cat
&nbsp
9531123a99787-Big-Cat
&nbsp
9531123a99788-Big-Cat
&nbsp
9531123a99789-Big-Cat

برای فعال شدن لینک دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید