sokhan

حضرت محمد (ص) :*

بهترین كارها در پیش خدا نگهداری زبان است

9531123a99784-Big-Cat

این گربه‌ها را صاحبانشان به این شکل در آورده‌اند چرا که معتقد بودند این حیوانات باید با نمک باشند و برای سریع حرکت کردن ساخته نشده‌اند.

9531123a99784-Big-Cat
9531123a99785-Big-Cat
&nbsp
9531123a99786-Big-Cat
&nbsp
9531123a99787-Big-Cat
&nbsp
9531123a99788-Big-Cat
&nbsp
9531123a99789-Big-Cat

فعال شدن لینک دانلود با کلیک روی تصویر زیر null