sokhan

حضرت علی(ع) :*

نابود شد ، كسي كه ارزش خود را ندانست

953117a77878-5shohar

در شمال هند در برخی روستاها همچون دهردون، خانواده های چند شوهری مرسوم است که فرزندان پسر در خانواده با ازدواج اولین برادر، به وی پیوسته و زندگی شان را با وی ادامه می دهند!
به گزارش ماه نیو گفته می شود پسران خانواده از این رو دست به این کار می زنند تا میراث پدریشان کمتر بین وراث تقسیم شده و شریک کمتری پیدا کند!
953117a77878-5shohar
آن زن جوانی که در تصویر زیر می بینید خم رجا نام دارد و عروس پنج برادر است.رجای ۲۱ اولین بار با یک برادر هم خانه شد و پس از آن چهار برادر د یگر شوهر قانونی اش شده اند . در نتیجه طفلی به دنیا آمد و او را جی نام گذاشتند اکنون رجا نمی داند ,که این فرزند از کدامی از برادران است.
رجا در ابتدا گویا شرم میداشته است ولی تدریجاً به پنج شوهری عادت کرده ,امروز خود را خوشبخت می شمارد!نکته جالب در این است که همه زنان در این روستا میزبان پنج همسر نیستند، تنها رجا این طور است چراکه زنا دیگر نهایتاً سه همسر دارند.
رجا اولبار به همسری گدو ویرمه ۲۱ – ساله درآمد وبعد بیج ۳۲ – ساله ,سان تر به سانتی رمه ۲۸ – ساله ,پس به گاپل ۲۶ – ساله و نهایت به دنیش ۱۸ – ساله …همچنین رجا خم نمی داند ,که پسر یک و نیم ساله اش جیjey از کدام همسرش است ,لاکن او همه پنج شوهرش را دوست میداشته است و همسرانش نیز به او مهر دارند, زیرا هر یک پنج برادر برابر اظهار دارند ,که شاید پسر از او باشد!شاید این روستا را باید مکان حرام زاده ها بنامیم و شکر می کنیم که دین مان اسلام است و ما را از این گمراهی رهانیده است.

گردآوری:ماه نیو.کام

برای فعال شدن لینک دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید