sokhan

مولانا :*

سخن را چو بسیار آرایش کنند،هدف فراموش میشود

209431a45215001254-TOILETS-PUBLIC-B

توالتهای عجیب در عین حال سریع الستفاده ای که در سطح شهرهای اروپا مورد استفاده قرار میگیرید.

در زیر ،عکس های از این توالت عمومی رو مشاهده میکنید.

209431a45215001254-TOILETS-PUBLIC-B

توالتهای عمومی و سریع الستفاده

209431a45215001254-TOILETS-PUBLIC-A

توالتهای عمومی و عجیب

209431a45215001254-TOILETS-PUBLIC-C

گردآوری:ماه نیو.کام

برای فعال شدن لینک دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید