sokhan

حضرت محمد (ص) :*

هیچ مونی حق ندارد خود را ذلیل و پست نماید.

209443a24250102-public-toilet
شهرداری یکی از شهرهای کشور سوئیس توالت های عمومی در مرکز شهر ساخت که دیوار آنها شیشه ای است.

گفتنی است در ساخت این توالت های عمومی شیشه ای بکار رفته که داخل مشخص نیست اما از داخل این توالت عمومی ، فضای بیرون به راحتی قابل مشاهده است.
209443a24250102-public-toilet
این توالت های عمومی در یکی از مهم ترین خیابان های این شهر قرار دارد و استفاده کننده از آن ها می تواند به راحتی فضای خارج از این توالت را مشاهده کند بدون اینکه کسی او را ببیند. هدف اصلی سازنده این توالت های عمومی تا به این لحظه مشخص نیست.اما میتوان حدس زد که با این کار هدف مردم را به این شهر جلب کنند و شهر خود را بشناسانند.

گردآوری:ماه نیو.کام

برای فعال شدن لینک دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید