sokhan

آندره ژید :*

بكوش تا عظمت در نگاهت باشد نه در آنچه می نگری

9.531221a269191N3

خطرناکترین مشاغل جهان از نگاه Bureau of Labor Statistics آمریکا را با هم مرور خواهیم کرد.توجه کنید این شغل ها به صورت جهانی در زمره شغلهای سخت و خطرناک قرار گرفتند (برحسب میزان درآمد و تلفات) که در ایران هم با کمی تغییر صادق است.تاکید میکنیم این شغل ها فقط جزو سخت ترین و خطرناک ترین شغل های دنیاست نه حقیرترین یا کم ارزش ترین آنها.

 

9.531221a269191N3

 

ماهیگیری و مشاغل مربوط به ماهیگیری:

 • نرخ تلفات : ۱۴۱ و ۷ دهم در هر صدهزار نفر
 • تعداد تلفات : ۵۱ نفر
 • میانگین درآمد : ۱۹۱۰۴ دلار

خلبانی نیروی هوایی و مهندسین پرواز:

 • نرخ تلفات : ۸۷ و ۸ دهم در هر صدهزار نفر
 • تعداد تلفات : ۱۰۱ نفر
 • میانگین درآمد : ۱۲۹۲۵۰ دلار

جنگل زدایی (قطع درختان به منظور استفاده بهینه)

 • نرخ تلفات : ۸۲ و ۱ دهم در هر صدهزار نفر
 • تعداد تلفات : ۶۴ نفر
 • میانگین درآمد : ۲۲۳۲۰ دلار

امور ساختمانی مربوط به : سازه های فلزی و استیل و …

 • نرخ تلفات : ۶۱ در هر صد هزار نفر
 • تعداد تلفات : ۳۶
 • میانگین درآمد : ۳۹۱۶۸ دلار

جمع آوری زباله های بازیافتی

 • نرخ تلفات : ۴۱ و ۸ دهم در هر صدهزار نفر
 • تعداد تلفات : ۳۸ نفر
 • میانگین درآمد : ۲۳۷۷۰ دلار

کشاورزی و دامداری

 • نرخ تلفات : ۳۷ و ۱ دهم در هر صدهزار نفر
 • تعداد تلفات : ۲۹۱ نفر
 • میانگین درآمد : ۱۵۶۰۳ دلار

امور مربوط به نصب و تعمیر کابلهای برق

 • نرخ تلفات : ۳۴ و ۹ دهم در هر صدهزار نفر
 • تعداد تلفات : ۳۸ نفر
 • میانگین درآمد : ۴۵۳۳۱ دلار

بنا و کارگر ساختمان

 • نرخ تلفات : ۳۳ و ۹ دهم در هر صدهزار نفر
 • تعداد تلفات : ۸۲ نفر
 • میانگین درآمد : ۲۸۴۷۴ دلار

رانندگی (اتومبیل سبک و سنگین)

 • نرخ تلفات : ۲۷ و ۱ دهم در هر صدهزار نفر
 • تعداد تلفات : ۹۴۰ نفر
 • میانگین درآمد : ۳۰۹۳۱ دلار (برای اتومبیلهای سنگین)

 

گردآوری:ماه نیو

برای فعال شدن لینک دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید